ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

15 มิ.ย. 2560 สพอ.หัวหิน
นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ พัฒนาการอำเภอหัวหิน จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณากลั่นกรองโครงการที่กลุ่มสตรีเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน 21 โครงการ ในเบื้องต้นให้ความเห็นชอบ 5 โครงการ แก้ไขรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน 16 โครงการ

(Visited 39 times, 1 visits today)