ประชุมคณะทำงานจัดหาดอกไม้จันทน์

14 มิ.ย. 60 สพอ.หัวหิน
นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ พัฒนาการอำเภอ จัดประชุมคณะทำงานจัดหาดอกไม้จันทน์ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์ให้ครบตามเป้าหมาย 120,000 ดอก โดยมี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 36 times, 1 visits today)