ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 6 มิ.ย. 2560 นายอภิชาติ จิตร์พาณิชย์ พัฒนาการอำเภอหัวหิน ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหัวหิน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมชั้น3 ที่ว่าการอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

(Visited 59 times, 1 visits today)