โครงการเคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต

 

<<ประจวบคีรีขันธ์>> 6 มิ.ย. 2560 สพอ.หัวหิน สนับสนุนทีม สพจ.ประจวบฯ ถ่ายวิดีทัศน์ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพจาก พช. ตามโครงการเคาะประตู ดูแลคุณภาพชีวิต ปี 2560 แล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ณ บ้าน นายกา แซ่เล็ก ม.2 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน

(Visited 44 times, 1 visits today)