พช.ฮอด ร่วมงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2564 ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทย [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ฮอดร่วม กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ วัดชัยชนะ หม [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.ฮอด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฮอด ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณปี2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 [...]
อ่านเพิ่มเติม