ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายศว [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำ ดี ด้วยหัวใจ (สร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 13 แห่ง) ณ ขุนน้ำแม่ลอง บ้านดอยคำหมู่ที่ 8 ตำบลหางดงอำเภอฮอด

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด พร [...]
อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่บุคคล/ครัวเรือนที่ส่งเสริมสัมมาชีพดีเด่น และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100%

วันที่ 4 มี.ค. 2562 ได้รับเกียรติจากนายอนันต์ ภัทรเดชมง [...]
อ่านเพิ่มเติม

นำสินค้าOTOP เปิดบู๊ทในพิธีปิด การฝึกอบรม การส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตกรรมชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะและรายได้

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมชาย หาญหิรัญรัฐมนตรีช่วยว่ากา [...]
อ่านเพิ่มเติม