พช.ฮอด ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันนี้ 18 มกราคม 2564
เวลา 15.30 – 16.30 น.
▶️นายชูเชิด ปวนปินตา สาธารณสุขอำเภอฮอด พร้อมด้วยนางสาวลัดดา มมตะขบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฮอด ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดตรวจ / จุดคัดกรอง เฝ้าระวังการเข้าออกหมู่บ้าน / ชุมชน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอฮอด
▶️จุดตรวจคัดกรองตำบลบ้านตาล จำนวน 3 จุด ได้แก่จุดตรวจบ้านทุ่งโป่ง 2 จุด และบ้านเด่นสารภี อีก 1 จุด ได้สอบถามให้กำลังใจ มอบน้ำดื่มและกาแฟสำเร็จรูปเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุด และแนะนำให้จัดทำ CM-Chana สำหรับบุคคลนอกพื้นที่หรือบุคคลที่มาจากต่างจังหวัด เพื่อติดตาม Time line ได้ง่ายขึ้น
(Visited 13 times, 1 visits today)