คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฮอด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกที่ได้รับงบสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)

วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09:00 น.
🌸คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอฮอด ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมาชิกที่ได้รับงบสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน(เงินกู้)ในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการประกอบอาชีพ และสอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆ
🌸พื้นที่ตำบลบ้านตาล จำนวน 10 กลุ่ม ดังนี้
1. โครงการเลี้ยงสุกร จำนวน 2 กลุ่ม
2. โครงการปั้นผางประทีป จำนวน2กลุ่ม
3. โครงการทอผ้าฝ้ายกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านตาลใต้
4. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธ์ประดู่หางดำ จำนวน2กลุ่ม
5. โครงการปลูกผักปลอดภัย
6. โครงการปรับปรุงสวนลำไย
7. โครงการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์เกล็ดมังกร
(Visited 5 times, 1 visits today)