ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดประจำเดือนมิถุนายน 2563

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด โดยนายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ประชุมเพื่อหารือข้อราชการ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร์ ตามแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 และงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 17 times, 1 visits today)