ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฮอดประจำเดือน มิถุนายน 2563

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฮอด เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2563 ในการนี้นางเพ็ญวิภา จันทร์ตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ได้รายงานตัวในที่ประชุมเนื่องในโอกากาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด
โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด ชั้น 2 จ.เชียงใหม่

(Visited 11 times, 1 visits today)