สพอ.ฮอด ดำเนินการมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุน ประเภทเงินหมุนเวียน ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

CDD HOT News 📢📢📢

🇹🇭➡️📸วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 🎯🎯🎯โดยนายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 📣📣📣 ดำเนินการมาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับการสนับสนุน ประเภทเงินหมุนเวียน ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการแพร่ระบาดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) จังหวัดเชียงใหม รวมจำนวน ทั้งหมด 10 กลุ่ม จาก ต.บ่อสลี ต.นาคอเรือ ต.บ้านตาล ต.หางดง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#ทีม อำเภอฮอด : รายงาน

(Visited 20 times, 1 visits today)