สพอ.ฮอด โดยนายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฮอด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 5/2563

CDD HOT News 📢📢📢

🇹🇭➡️📸วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 : เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด 🎯🎯🎯 โดยนายอานนท์ แจ่มศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอฮอด ร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ครั้งที่ 5/2563 📣📣📣 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2563 และได้แจ้งดังนี้
▶️1.)การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
▶️2.)การดำเนินกิจกรรมปลูกผัก Quick Win 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร”
▶️3.)มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดสถานการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่
▶️4.)มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีนายอนันต์ ภัทรเดชมงคล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในการประชุมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด จ.เชียงใหม่

#พช.เชียงใหม่
#ทีม อำเภอฮอด : รายงาน

(Visited 16 times, 1 visits today)