อำเภอฮอด มอบเงินขวัญถุง พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 3 กันยายน 2562  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด โดยนายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด  ดำเนินกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 มีนายอนันต์​ ภัทรเดชมงคล​ นายอำเภอฮอด​ เป็นประธานในการรับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งกองทุนแม่ฯ ที่รับมอบจำนวน 1 กองทุน คือ บ้านแม่งูด ม.6 ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ 

(Visited 73 times, 1 visits today)