เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 มิ.ย.2562 นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน ศาสตร์พระราชา และพระราชินีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ บริเวณลำห้วยแม่ลอง บ.โป่ง ม.13 ต.หางดง อ.ฮอด จว.ช.ม. โดยมี ดร.สุรสีย์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธาน ร่วมด้วยส่วนราชการ, อปท., กำนัน/ผญบ. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(Visited 38 times, 1 visits today)