ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านบ่อสะแง๋ ม.11 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด พร้อมด้วนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ บ้านบ่อสะแง๋ ม.11 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด พร้อมทั้งให้บริการประชาชน ดังนี้ 1) มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ร่วมโครงการ ออมเงินผ่านโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 2)สาธิตกิจกรรมลดรายจ่าย ทำน้ำยาล้างจาน 3)สนับสนุน/ติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง100% ตามวาระจังหวัดเชียงใหม่ 4)มอบเครื่องเขียนสมุด ดินสอให้แก่เด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อหลวง 5)ให้คำปรึกษากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี/ กทบ

(Visited 29 times, 1 visits today)