ร่วมชี้แจงโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์ อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมชี้แจงโครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้กับผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด

(Visited 42 times, 1 visits today)