ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด เพื่อติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายศวัส  ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด เพื่อติดตามการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2562 และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ไตรมาสที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด

(Visited 39 times, 1 visits today)