ประชุมผู้นำอช.อำเภอฮอด

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายศวัส  ศรียะพัฒนาการอำเภอฮอด มอบหมายให้นายพิทักษ์  อ๊อดต่อกัน จัดประชุมผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และกำหนดแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3

(Visited 18 times, 1 visits today)