ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอฮอด ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 นายอำเภอฮอดนายอันต์  ภัทรเดชมงคล เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภอฮอด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาโครงการที่สมาชิกเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 24 times, 1 visits today)