ติดตามการดำเนินงานโครงการสัมมาชีพชุมชน บ้านท่าหิน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่พํมนาชุมชนอำเภอฮอดติดตามการดำเนินงาน โครงการสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหางดง อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

(Visited 28 times, 1 visits today)