ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพราราชดำริ บ้านทุ่งโป่ง ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายศวัส  ศรียะพัฒนาการอำเภอฮอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฮอด และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลบ้านตาล ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพราราชดำริ บ้านทุ่งโป่ง ม.4 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

(Visited 100 times, 1 visits today)