อำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน ณ วัดบ้านบ่อสลี ม.6 ต.บ่อสลี จ.เชียงใหม่

นายศวัส ศรียะ พัฒนาการอำเภอฮอดพร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พบประชาชน วันที่ 16 พ.ค. 2562 ณ วัดบ้านบ่อสลี  ม.6 ต.บ่อสลี    จ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนกิจกรรมลดรายจ่าย ทำน้ำยาล้างจานให้ประชาชน แจกอุปกรณ์เครื่องเขียนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออม(กอช.) การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(วาระ จ.เชียงใหม่) เป็นต้น

(Visited 29 times, 1 visits today)