โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านท่าหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านท่าหิน บ้านท่าหิน หมู่ 11 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และแจกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

(Visited 73 times, 1 visits today)