ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกทบ. อำเภอฮอด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอดโดยนางสินิทธิ์ ณ น่าน พัฒนาการอำเภอฮอดมอบหมายให้นายพิทักษ์  อ๊อดต่อกัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกทบ.อำเภอฮอดเพื่อชื้แจงโครงการประชารัฐกองทุนละ 300,000 บาท  และเตรียมการประชุมใหญ่ของเครือข่ายกทบ.ฮอด

(Visited 59 times, 1 visits today)