องค์ความรู้ ช่องทางการตลาด ยิ่งมีมาก ยิ่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่ม OTOP

ช่องทางการตลาดยิ่งมีมาก ยิ่งเสริมรายได้ ให้กับกลุ่ม OTOP

เจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอมรรัตน์  สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(Visited 7 times, 1 visits today)