หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562

  • หมู่บ้านทุ่งปรือ ต.พะตง
  • หมู่บ้านท่าแซ ต.คลองอู่ตะเภา
  • หมู่บ้านแหลมโพธิ์ ต.คู่เต่า
  • หมู่บ้านวันดอน ต.คูเต่า
  • หมู่บ้านหัวจักร ต.ฉลุง
  • หมู่บ้านท่าข้าม ต.ท่าข้าม
  • หมู่บ้านหัวนอนถนน ต.ทุ่งใหญ่
  • หมู่บ้านบนเขา ต.น้ำน้อย
  • หมู่บ้านคลองยา ต.บ้านพรุ
  • หมู่บ้านท่าหมอไชย ต.ทุ่งตำเสา
(Visited 244 times, 1 visits today)