เตรียมความพร้อมพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน หมู่ที่ 2 ตำบลพะตง

9 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ เตรียมความ [...]
อ่านเพิ่มเติม