ติดตามโคก หนอง นา โมเดล แปลงกำนันประยูร อินทมณี หมู่ที่9 และลงสำรวจพื้นที่เป้าหมายแปลงนายกำพล สองสนู หมู่ที่10 และแปลงนายสุชล วงษ์สวัสดิ์ หมู่ที่8 ต.คูเต่า

8 พฤศจิกายน 2564 นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงระเบียบข้อบังคับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสงขลา พ.ศ.2549 พร้อมด้วยสนับสนุนการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ

28 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ นำโดยนางส [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

26 ตุลาคม 2564 นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

25 ตุลาคม 2564 นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ [...]
อ่านเพิ่มเติม