สพอ.หาดใหญ่ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเขากลอยตก หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าม

สพอ.หาดใหญ่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

ศจพ.อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ส่งมอบห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาด [...]
อ่านเพิ่มเติม