ติดตามการพักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า (COVID-19) ตำบลคูเต่า

28 พฤษภาคม 2563 นางพิมพ์ อาการักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน [...]
อ่านเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดใหญ่ ตรวจสอบโครงการที่ขอรับเงินทุนหมุนเวียน กองทุนพัฒนาทบาทสตรี

27 พ.ค. 63 ลงพื้นที่ ตำบลคอหงส์ ฉลุง คลองแห และน้ำน้อย [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการประชุม เพื่อประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่

26 พฤษภาคม 2563 นางสาวปราณี  จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุม [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.6 ต.ท่าข้าม มอบไก่พันธุ์พื้นเมืองจำนวน 92 ตัว

22 พฤษภาคม 2563 นางเสาวลักษณ์  เส้งนนท์ นักวิชาการพัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ม.6 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

22 พฤษภาคม  2563 นางเสาวลักษณ์  เส้งนนท์  นักวิชาการพัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการทำสัญญาพักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสโคโรน่า (COVID-19) ตำบลคูเต่า

22 พ.ค.63  นางพิมพ์ อาการักษ์ นว.พช.ชำนาญการ ดำเนินการท [...]
อ่านเพิ่มเติม