พช.หาดใหญ่ ลงพื้นที่กำหนดจุดตามแบบแปลน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขุดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา ”

27 มกราคม 2566 : นางอารียา สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอหาด [...]
อ่านเพิ่มเติม

อำเภอหาดใหญ่ประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปีพ.ศ. 2566 ตำบลคููเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 24 มกราคม 2566 นางอารียา สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม