กิจกรรม ”จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี พื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) แปลงนายประสิทธิชัย รุ่งเรือง บ้านหัวจักร-ทุ่งรื่น หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่

19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ จัดกิจกร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการดำเนินงานผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP handmade 292 Hatyai และให้คำแนะนำในการขายสินค้าผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์

12 ก.ค.64 นางสายจิตร พืชพันธุ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนา [...]
อ่านเพิ่มเติม