ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อถ่ายทอดรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้แก่ข้าราชการในสังกัด

26 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนา [...]
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองแห ด้วยการใช้ EM Ball และน้ำหมักชีวภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ตามโครงการ “ลงมืออาสา”

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสายจิตร พืชพันธุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง

🌸สพอ.หาดใหญ่🌸 วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. สำนัก [...]
อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกหาร หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่

สพอ.หาดใหญ่ วันที่ 20 มกราคม 2565 นางสายจิตร พืชพันธุ์ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายประสิทธิชัย รุ่งเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลฉลุง

🌸สพอ.หาดใหญ่ 🌸วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสายจิตร พืชพันธุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่มีความพร้อม ในการของบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2566 ตำบลคลองอู่ตะเภา

🌸สพอ.หาดใหญ่ 🌸วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสายจิตร พืชพันธุ [...]
อ่านเพิ่มเติม