🌸สพอ.หาดใหญ่ 🌸 ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหาดใหญ่ เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🌸สพอ.หาดใหญ่ 🌸 วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นาง [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หาดใหญ่ ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)

🌸สพอ.หาดใหญ่🌸 7 มิถุนายน 2565 นางสายจิตร  พืชพันธุ์ พัฒ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.หาดใหญ่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

🌸สพอ.หาดใหญ่🌸 นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ [...]
อ่านเพิ่มเติม