ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลุง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่โดย นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 บ้านทุ่งลุง หมู่ที่ 1 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการติดตามพบว่าปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 82 คน เงินสัจจะสะสมรวมทั้งหมด 34,000 บาท โดยมีสมาชิกเพิ่มเดือนพฤศจิกายน จำนวน 6 คน

(Visited 15 times, 1 visits today)