สพอ.หาดใหญ่ ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่โดย นางสายจิตร พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำ อช. ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของผู้นำ อช. และจัดทำแบบรายงานแผนและผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้นำ อช. ได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่

(Visited 23 times, 1 visits today)