อำเภอหาดใหญ่ ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสายจิตร  พืชพันธุ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางพิมพ์  อาการักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวปฐมาวดี  พงค์สุวรรณ  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหาดใหญ่ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2564 – พ.ศ.2565 ภายใต้แนวคิด 90 พรรษาแม่ของแผ่นดิน “ร้อยความรัก รวมดวงใจ ประชาไทยร่มเย็น” โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี โดยอำเภอหาดใหญ่มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบางโทงหมู่ที่ 10 ตำบลคูเต่า กองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งปล่อยขบวนแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา

(Visited 10 times, 1 visits today)