ศจพ.อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ส่งมอบห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วย ทีม ศจพ.อำเภอหาดใหญ่ ทีมปฏิบัติการตำบล
ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ส่งมอบห้องน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP มิติด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ นางนวลคำ วงประพันธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา และ นางเสริญ รัตนพันธ์ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 31 times, 1 visits today)