รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

วันที่ 16พฤษภาคม 2565 นางสายจิตร พืชพันธ์  พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับสมัครคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อำเภอหาดใหญ่เพิ่มเติม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 23 times, 1 visits today)