ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสายจิตร พืชพันธ์  พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลพะตง  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลาโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน

(Visited 15 times, 1 visits today)