ติดตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสายจิตร พืชพันธ์  พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์  สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามโครงการโคก หนอง นา โมเดล แปลงของนายทนง  หวังมณีย์  ครัวเรือนต้นแบบ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งปรือ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 24 times, 1 visits today)