สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

22 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ ต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ ศรีเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาวสุวรรณี ศิริโกศล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.สงขลา ลงพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่

(Visited 20 times, 1 visits today)