ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา หมู่ที่9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่

30 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนายสายจิตร พืชพันธ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ และนางสาวปราณี จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา หมู่ที่9 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่

(Visited 7 times, 1 visits today)