ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลทุ่งใหญ่

1 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนายสายจิตร พืชพันธ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้ะนางสาวปราณี จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตำบลทุ่งใหญ่

(Visited 15 times, 1 visits today)