ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ อำเภอหาดใหญ่

15 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนายสายจิตร พืชพันธ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวปราณี จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ อำเภอหาดใหญ่

(Visited 2 times, 1 visits today)