ส่งมอบต้นไม้เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่

16 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนายสายจิตร พืชพันธ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวปราณี จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งมอบต้นไม้เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่3 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่

(Visited 1 times, 1 visits today)