ส่งมอบต้นไม้เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่

16 สิงหาคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหาดใหญ่ โดยนายสายจิตร พืชพันธ์ พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ มอบหมายให้นางสาวปราณี จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งมอบต้นไม้เศรษฐกิจให้แก่กลุ่มออมทรัพย์ฯ หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่

(Visited 4 times, 1 visits today)