ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) ดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน

28 พฤษภาคม 2563  ทีมคู่หู คู่คิด (Move for fund team) นำโดย นางสาวปราณี  จตุธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาววัลลภา เรืองกูล พัฒนากรรับผิดชอบตำบลทุ่งตำเสา ดำเนินการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน กองทุนโครงการ กข.คจ. บ้านทุ่งตำเสา ม.2 ต.ทุ่งตำเสา และ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งตำเสา ม.2 ต.ทุ่งตำเสา

(Visited 12 times, 1 visits today)