เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและจัดทำเมนูสัมมาชีพชุมชน ม. 4 บ้านปลักเด ตำบลพะตง

12 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอมรรัตน์ สุขขวัญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนและจัดทำเมนูสัมมาชีพชุมชน ม. 4 บ้านปลักเด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

(Visited 39 times, 1 visits today)