โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน

คณะกรรมการจากศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนบ้านนาเกาะสัก ร่วมฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการการเงินชุมชน รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม 2561 ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา

(Visited 40 times, 1 visits today)