ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แถลงข่าวและเปิดตัวหมู่บ้านข้าวหลาม บ้านบนควน ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แถลงข่าวและเปิดตัวหมู่บ้านข้าวหลาม บ้านบนควน ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

(Visited 252 times, 1 visits today)