ติดตามประเมินผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเกาะสัก

วันที่ 18 ธ.ค.2560 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วย นายสายัญ ชูฤทธิ์ และ นางสาวจริยา คงตุก นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังร่วมติดตามประเมินผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาเกาะสัก ม.4 ต.บ้าหวี และ กลุ่มออมทรัพย์บ้านบ้าหวี ม.2 ต.บ้าหวี

(Visited 83 times, 1 visits today)