ติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ.

วันที 31 ม.ค.2561 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ มอบหมายให้ นายปุญวัฒน์ หนูเกื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ อินเรือง อสพ. ติดตามการดำเนินงาน โครงการ กข.คจ. หมู่ที่ 3 ต.บ้าหวี ,หมู่ที่2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ

(Visited 22 times, 1 visits today)