ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มOTOPจักสานเตยปาหนัน

17 พ.ย.60 นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ อินเรือง อสพ.ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มOTOPจักสานเตยปาหนัน ม.2 ต.ตะเสะ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

(Visited 147 times, 1 visits today)