นางสาวอรสา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน มาติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน

นางสาวอรสา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน มาติดตามตรว [...]
อ่านเพิ่มเติม